Publicēts: 12.08.2022.

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro zonas un eiro zonas valstu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā. Covid-19 pandēmija izraisījusi vienu no lielākajiem globālās produkcijas izlaides kritumiem kopš Otrā pasaules kara, ietekmējot arī globālo tirdzniecību. Tādējādi preču un pakalpojumu tirdzniecība samazinājās un tekošā konta bilances reaģēja uz ekonomiskās un sociālās vides pārmaiņām.

Publikācija pieejama visu ES dalībvalstu valodās, arī latviešu valodā.

Eiro zonas pakalpojumu tirdzniecība (% no IKP)

Eiro zonas pakalpojumu tirdzniecība (% no IKP)

Latvijas pakalpojumu tirdzniecība (% no IKP)

Latvijas pakalpojumu tirdzniecība (% no IKP)