1922. – 1940. g.

Personības

Kārlis Vanags

Galvenais direktors

(1926-1940)

(29.03.1883.–09.06.1942.)

Latvijas Bankas direktors (1922–1923)
Galvenā direktora vietnieks (1923–1926)
Galvenais direktors (1926–1940).

Sabiedriski politiskā darbība

Studentu korporācija "Talavija" (tās biedrs 1906.–1916. gadā un filistru biedrības biedrs 1916.–1940. gadā).

Latviešu zemnieku savienības biedrs (1917–1934).

Triju Zvaigžņu ordenis (16.11.1926., III šķira; 16.11.1932., II šķira)
Aizsargu Krusts

images/aktualitates/raksti/vanags-karlis-290.png

Jānis Stalbovs

Direktors

(1925-1940)

(05.02.1886.–17.12.1950.)

Latvijas Bankas Daugavpils nodaļas pārvaldnieks (1922–1923)
Latvijas Bankas vecākais pilnvarotais (1923–1925)
Latvijas Bankas direktors (1925–1940).

Sabiedriski politiskās aktivitātes 

Studentu korporācija "Talavija" (bijis arī tās filistrs),
Rīgas Latviešu biedrības biedrs
Latviešu un britu biedrības biedrs.

17.11.1928. Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira

images/aktualitates/raksti/banklv_vesture_personibas_stalbovs.png

Ringolds Kalnings

Padomes priekšsēdētājs

(1922-1927)

(24.10.1873.–24.08.1940.)

Pirmais Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs (19.10.1922.–28.06.1927.)

LR finanšu ministrs (21.03.1921.-01.01.2022.) un (07.01.1924.-18.12.1924.)

Sabiedriski politiskā darbība

Studentu korporācijas "Selonija" biedrs

1. Saeimas (1922, ievēlēts no Bezpartejiskā nacionālā centra) un 2. Saeimas (1925, ievēlēts no Nacionālās apvienības) deputāts

Latvijas–Krievijas tirdzniecības līguma slēgšanas delegācijas loceklis un Latvijas tirdzniecības delegācijas priekšsēdētājs

images/aktualitates/raksti/kalnings-ringolds_315x185.png

Jūlijs Celms

Padomes priekšsēdētājs

(1927-1930)

(29.09.1879.–09.05.1935.)

Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs (28.07.1927.–16.06.1930.)
Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja p.i. (17.06.1930.–03.12.1930.)
Latvijas Bankas padomes loceklis (04.12.1930.–29.10.1931.)

Sabiedriski politiskā darbība

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) biedrs un tās dienas laikraksta "Sociāldemokrāts" redakcijas kolēģijas loceklis (1920–1934).

Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces loceklis un visu četru Saeimu deputāts.

4. šķiras Jura krusts
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris (III šķira; Nr. 280)

images/aktualitates/raksti/_lna-lvva_2996_3_3188_5.lpp_fotografija-celms-julijs-315x185.png

Ādolfs Klīve

Padomes priekšsēdētājs

(1922-1940)

(31.05.1888.-08.04.1974.)

Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks (1922-1931)
Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs (1931-1940)

Sabiedriski politiskā darbība

Latviešu zemnieku savienības biedrs
Latvijas Aerokluba padomes loceklis
Uzvaras laukuma izbūves komitejas prezidija loceklis
Latvijas Centrālās padomes loceklis

Triju Zvaigžņu ordeņa II šķira (1926)
Latvijas aizsargu nopelnu krusts (1927)
Latvijas Neatkarības piemiņas medaļa (1928)
Igaunijas Ērgļa ordeņa I šķira (1936)
Triju Zvaigžņu ordeņa I šķira (1938)

images/aktualitates/raksti/7751p-klive-adolfs-lkffda-300.jpg

Apbalvojumi

Edmunds Ziemelis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(1933-1940)

(07.11.1980.–28.06.1970.)

Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks (30.03.1933.–15.07.1940.).

Sabiedriski politiskā darbība

Latvijas tehnisko biedrību savienības priekšsēdētājs (1932–1936)
Daugavas izbūves padomes loceklis (1932–1934)
Nacionālās celtniecības komitejas padomes (1936–1938)
Nacionālās celtniecības komitejas (1939–1940) loceklis
Latvijas Profesiju kameras pilnvarnieks (1938–1939) un priekšsēdētājs (1939–1940)
Žurnāla "Ekonomists" tehniskās nodaļas redaktors (1937–1940) 

Triju Zvaigžņu ordeni (II šķira)
Francijas Goda Leģiona ordeni (II šķira)
Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeni (I šķira)
Lietuvas Ģedimina ordeni (I šķira).

images/aktualitates/raksti/ziemelis-1925-300.png

Ādolfs Bļodnieks

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(1923-1933)

(06.08.1889.–21.03.1962.)

Latvijas Bankas padomes loceklis (1923-1933), t.sk. 1931.–1933. gadā (ar pārtraukumiem) – Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Ministru kabineta vadītājs (24.03.1933.–16.03.1934.)

Sabiedriski politiskā darbība

Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas centrālās valdes priekšsēdētājs (1924–1934)
2., 3. un 4. Saeimas deputāts
Laikraksta "Latvija" izdevējs un redaktors (1922–1940)
Studentu korporācijas "Talavija" biedrs

images/aktualitates/raksti/blodnieks315x185.png

Jānis Vesmanis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(1924-1926)

(03.05.1878.–13.06.1942.)

Latvijas Bankas padomes loceklis (01.11.1922.–30.06.1924.)
Latvijas Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieks (01.07.1924.–15.06.1926.).

Sabiedriski politiskā darbība

Avīzes "Latvijas Vēstnesis" galvenais redaktors (1923–1925)
Latvijas Universitātes studentu biedrības "Zemgalija" filistrs dibinātājs

images/aktualitates/raksti/vesmanis_j_hor.png

Vilis Bandrevičs

Direktora vietnieks

(1923-1938)

(31.12.1875.–05.11.1945.)

Latvijas Bankas direktors (1923–1926)
Galvenā direktora vietnieks (1926–1938).

Sabiedriski politiskā darbība

Rīgas Latviešu biedrības biedrs
Tautu Savienības veicināšanas biedrs

Triju Zvaigžņu ordenis (III šķira; 1926).

images/aktualitates/raksti/vilis_banderovics_315x185.jpg

Žanis Šēnbergs

Direktora vietnieks

(1936-1940)

 (06.12.1898.–1946?)

Latvijas Bankas direktors (16.06.1936.–15.09.1938.)
Latvijas Bankas galvenā direktora vietnieks (15.09.1938.–15.07.1940.)

Sabiedriski politiskā dzīve

Latviešu zemnieku savienības biedrs (1928–1934)
Darbojās studentu biedrības "Fraternitas Rusticana" filistru biedrībā un Lestenes Annenieku mednieku biedrībā "Vanags".

images/aktualitates/raksti/senbergs-315x185.png

Apbalvojumi

Ernests Ozoliņš

Direktors

(1923-1940)

(03.08.1887. – 17.05.1942.)

Latvijas Bankas direktors (1923-1940)

Sabiedriski politiskā darbība

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1904-1921)
Latvijas Strādnieku sociāldemokrātu (mazinieku) partija (1921-1929)
Progresīvā apvienība (1929-1934)

Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira (1932)

images/aktualitates/raksti/313-x184-e_ozolins.jpg

Staņislavs Kambala

Direktors

(1926-1936)

(13.06.1893.- 21.12.1941.)

1922-1923 Latvijas Bankas padomes loceklis
1926-1936 Latvijas Bankas direktors

Sabiedriski politiskā darbība

Latgales Zemnieku partijas dibinātājs
Studentu biedrības „Dzimtene” goda biedrs

 

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira

images/aktualitates/raksti/313x184-kambala.jpg

Alfrēds Varenais

Direktors

(1922-1925)

(09.01.1886.-07.07.1925.)

Latvijas Bankas direktors (1922-1925)

images/aktualitates/raksti/varenais-313x184.jpg

Apbalvojumi

1990. – 2022. g.

Personības

Artūrs Graudiņš

Prezidents

(1990 III-VI)

Latvijas Bankas prezidents (1990. gada marts - jūnijs)

1990. gada 2. marts – ar Latvijas PSR likumu nodibina Latvijas Banku, kas iecerēta kā Latvijas PSR centrālā kredītiestāde.

1990. gada 26. marts - LPSR Augstākā Padome ar lēmumu "Par Latvijas Banku"  prezidenta amatā iecēla A. Graudiņu.

images/aktualitates/raksti/banklv_vesture_personibas_graudins.png

Pāvils Sakss

Prezidents

(1990-1991)

Latvijas Bankas prezidents (1990. gada jūlijs - 1991. gada septembris)

Iecelts prezidenta amatā ar Augstākās Padomes 587. lēmumu- 1990. gada 31. jūlijā.

Bankā top naudas sistēmas izveides projekts, strādā pie lata naudas zīmju dizaina, bet nacionālo valūtu tā vēl neemitē.

images/aktualitates/raksti/banklv_vesture_personibas_sakss.png

Einars Repše

Prezidents

(1991-2001)

Latvijas Bankas prezidents divus termiņus (1991-2001)

Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas loceklis (1991-1993)
Vadījis Latvijas rubļa laišana apgrozībā, aizstājot PSRS rubli (1992)
Īstenota naudas reforma, atjaunojot nacionālo valūtu – latu (1993)

Sabiedriski politiskā darbība

1988 - aktīvs Atmodas politiķis. Latvijas nacionālās neatkarības kustības (LNNK) un Latvijas Tautas frontes valdes loceklis.
1990 - ievēlēts LR Pilsoņu kongresā
1990 – Latvijas Republikas Augstākajā padomes deputāts, tās Ekonomikas komitejas Banku un finanšu apakškomitejas vadītājs
2001 – kopš tam ar pārtraukumiem turpinājis politisku darbību

III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

images/aktualitates/raksti/e.repse-lb100.jpg

Ilmārs Rimšēvičs

Prezidents

(2001-2019)

Latvijas Bankas prezidents trīs termiņus (2001–2019)
Latvijas Bankas prezidenta vietnieks un valdes priekšsēdētājs (1992–2001)
Eiropas Centrālās bankas Padomes un Ģenerālpadomes loceklis (2005–2019)

Īsi pirms amata termiņa beigām (2019) iesaistīts vairākās tiesvedībās, apsūdzības par personiskā kapacitātē veiktām darbībām. Savu vainu viņš noliedz.

Sabiedriski politiskā darbība

1989—1990 Latvijas Tautas Frontes Ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
Francijas Goda  Leģiona ordenis

images/aktualitates/raksti/ir-vesturei.jpg

Apbalvojumi