Publicēts: 02.10.2020.
  • Publicēts Eirosistēmas augsta līmeņa darba grupas ziņojums par digitālo eiro.
  • Eirosistēmai jābūt gatavai iespējamam nākotnes lēmumam par digitālā eiro ieviešanu.
  • Tiks sāka sabiedriskā apspriešana un izmēģinājumi.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja visaptverošu ziņojumu par iespējamo digitālā eiro emisiju, ko sagatavojusi Eirosistēmas augsta līmeņa darba grupa centrālo banku digitālās valūtas jautājumos un apstiprinājusi Padome.

Digitālais eiro būtu elektronisks centrālās bankas naudas līdzekļu veids, kas pieejams visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem (līdzīgi kā banknotes, tikai digitālā veidā) ātrai, vienkāršai un drošai ikdienas maksājumu veikšanai. Tas papildinātu skaidro naudu, nevis to aizstātu. Eirosistēma jebkurā gadījumā turpinās emitēt skaidro naudu.

"Eiro pieder eiropiešiem un mūsu uzdevums ir to sargāt," teica ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Eiropieši arvien vairāk izmanto digitālās iespējas, lai tērētu, uzkrātu un ieguldītu naudu. Mūsu loma ir nodrošināt uzticēšanos naudai. Tas nozīmē gādāt par eiro piemērotību digitālajam laikmetam. Mums jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā laist apgrozībā digitālo eiro."

Eirosistēmas darba grupa, kas pulcēja ECB un 19 eiro zonas valstu centrālo banku ekspertus, apzināja iespējamos scenārijus, kādos būtu nepieciešams emitēt digitālo eiro. Šie scenāriji ietver pieaugošu pieprasījumu pēc elektroniskiem maksājumiem eiro zonā, kā rezultātā būtu nepieciešams ieviest Eiropas bezriska digitālu maksāšanas līdzekli, būtiski mazāku skaidrās naudas pielietojumu eiro zonā veiktajos maksājumos, globālu privātu maksāšanas līdzekļu ieviešanu, kas varētu viest bažas saistībā ar regulējumu un radīt finanšu stabilitātes un patērētāju aizsardzības riskus, kā arī plašu ārvalstu centrālo banku digitālās valūtas izmantošanu.

"Tehnoloģijas un inovācijas maina mūsu patēriņa, darba un saziņas ieradumus," sacīja ECB Valdes loceklis un darba grupas priekšsēdētājs Fabio Paneta (Fabio Panetta). "Digitālais eiro veicinātu Eiropas virzību uz turpmākām inovācijām. Tas arī palīdzētu nodrošināt Eiropas finansiālo suverenitāti un stiprināt eiro starptautisko lomu."

Digitālais eiro saglabātu to sabiedrisko labumu, ko eiro nodrošina iedzīvotājiem – brīvu piekļuvi vienkāršam, vispārēji pieņemtam un uzticamam bezriska maksāšanas līdzeklim. Tas var radīt arī problēmas, taču, piemērojot atbilstošu digitālā eiro izstrādes stratēģiju, Eurosistēma šīs problēmas var atrisināt.

Padome vēl nav pieņēmusi lēmumu par digitālā eiro ieviešanu.

Eirosistēma veiks plašas konsultācijas ar iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām, finanšu sektoru un valsts varas iestādēm, lai detalizēti novērtētu to vajadzības, kā arī gaidāmos ieguvumus un sarežģījumus saistībā ar digitālā eiro ieviešanu. Sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta 12. oktobrī.

Vienlaikus tiks sākti izmēģinājumi, neskarot galīgo lēmumu.