Publicēts: 30.11.2022. Aktualizēts: 05.01.2023.

Šajā sadaļā pieejama XBRL taksonomiju pakotne ZIP arhīva formātā, kas satur informāciju par visiem uzrauga izstrādātajiem XBRL pārskatiem.

Informācija par pārskatiem, to derīguma periodu un pārskatos pieejamajiem Validācijas nosacījumiem atrodama zem atbilstošā pārskata izvēlnes.

AKPP - Apdrošinātāju kompasa publiskie ceturkšņa pārskati

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2016-11-14/mod/akpcp.xsd 1.0.0 2016-11-21 2016-09-01 2017-12-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2018-06/2018-06-07/mod/akpcp.xsd 1.0.1 2018-06-07 2018-01-01 2019-12-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2020-04-06/mod/akpcp.xsd 1.0.2 2020-04-06 2020-01-01 2020-03-31
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2020-07-28/mod/akpcp.xsd 1.0.3 2020-07-28 2020-04-01 2021-06-30
AKPCP /images/uzraudziba/eu/akpp/its-2016-11/2021-09-16/mod/akpcp.xsd 1.0.4 2021-09-16 2021-07-01 Šobrīd

  AKPP-Validācijas-2021-09-30

AMLIK - AML Institucionālo klientu pārskati

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
AMLBKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlbkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2020-01-01 Šobrīd
AMLAIFPKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlaifpkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZAKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzakn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLDZASKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amldzaskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIBSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlibskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLIPSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlipskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLKKSKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlkkskn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLMIENIKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlmienikn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd
AMLPPFKN /images/uzraudziba/eu/amlik/its-2021-03/2021-03-22/mod/amlppfkn.xsd 1.0.0 2021-03-22 2021-01-01 Šobrīd

  AMLIK-Validācijas-2022-02-14

APP - Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskats

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
APP /images/uzraudziba/eu/app/its-2018-08/2018-08-15/mod/app.xsd 1.0.0 2018-08-15 2018-10-01 2020-12-31
APP /images/uzraudziba/eu/app/its-2021-01/2021-01-06/mod/app.xsd 1.0.1 2021-01-06 2021-01-01 Šobrīd

  APP-Validācijas-2021-07-22

BPCP - Banku publiskais ceturkšņa pārskats

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-con.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2018-05-16/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.0 2018-05-16 2018-01-01 2019-12-31
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-con.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2018-05/2020-04-02/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.1 2020-04-02 2020-01-01 2020-09-30
BPCP-CON /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-con.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd
BPCP-IND /images/uzraudziba/eu/bpcp/its-2021-01/2021-01-25/mod/bpcp-ind.xsd 1.0.2 2021-01-25 2020-10-01 Šobrīd

  BPCP-Validācijas-2021-07-22

BPV - Banku prognožu veidlapa

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
BPV /images/uzraudziba/eu/bpv/its-2021-11/2021-11-11/mod/bpv.xsd 1.0.0 2021-11-11 2021-01-01 Šobrīd

  BPV-Validācijas-2022-02-14

CSDPR - Central securities depository prudential reports

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDPR /images/uzraudziba/eu/csdpr/its-2018-10/2018-10-30/mod/csdpr.xsd 1.0.0 2018-10-30 2018-01-01 2021-09-30
CSDPR /images/uzraudziba/eu/csdpr/its-2021-12/2021-12-30/mod/csdpr.xsd 1.1.0 2021-12-30 2021-10-01 Šobrīd

  CSDPR-Validācijas-2022-02-14

CSDR22 - Nasdaq CSD ziņošanas veidnes ikgadējās novērtēšanas ietvaros

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
CSDR22EE /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22ee.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LT /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lt.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22LV /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2018-06/2018-06-29/mod/csdr22lv.xsd 1.0.0 2018-06-29 2018-01-01 2020-12-31
CSDR22EE /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22ee.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22IS /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22is.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LT /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lt.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd
CSDR22LV /images/uzraudziba/eu/csdr22/its-2021-03/2021-03-18/mod/csdr22lv.xsd 1.0.1 2021-03-18 2021-01-01 Šobrīd

  CSDR22-Validācijas-2021-07-22

KKVMIKT - Pārskats par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KKVMIKT /images/uzraudziba/eu/kkvmikt/its-2017-12/2017-12-22/mod/kkvmikt.xsd 1.0.0 2017-12-22 2018-01-01 Šobrīd

  KKVMIKT-Validācijas-2021-07-22

KPNRA - Kapitāla pietiekamības novērtējuma rezultātu apkopojums

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
KPNRA-CON /images/uzraudziba/eu/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-con.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd
KPNRA-IND /images/uzraudziba/eu/kpnra/its-2016-12/2016-12-20/mod/kpnra-ind.xsd 1.0.0 2016-12-20 2016-01-01 Šobrīd

  KPNRA-Validācijas-2021-07-22

MIENI - Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pārskati

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MIENI-BPZ /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-bpz.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KPA /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kpa.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-01-01 Šobrīd
MIENI-KLL /images/uzraudziba/eu/mieni/its-2018-09/2018-09-26/mod/mieni-kll.xsd 1.0.0 2018-09-26 2018-10-01 Šobrīd

  MIENI-Validācijas-2021-07-22

NILLTF - Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
NILLTF-RER /images/uzraudziba/eu/nilltf/its-2019-01/2019-01-08/mod/nilltf-rer.xsd 1.0.0 2019-01-08 2019-01-01 Šobrīd

  NILLTF-Validācijas-2021-07-22

PPFP - Privāto pensiju fondu pārskati

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
PPFGP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfgp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-01-01 2018-12-31
PPFCP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2016-09-05/mod/ppfcp.xsd 1.0.0 2016-09-05 2017-04-01 2019-12-31
PPFGP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfgp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2019-01-01 Šobrīd
PPFCP /images/uzraudziba/eu/ppfp/its-2016-09/2019-08-08/mod/ppfcp.xsd 1.0.1 2019-08-08 2020-01-01 Šobrīd

  PPFP-Validācijas-2021-07-22

SNMNGF - Pārskats par segtajiem noguldījumiem un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
MNGFPKK-BAN /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-ban.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-01-01 Šobrīd
MNGFPKK-KKS /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/mngfpkk-kks.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd
SNMNGF /images/uzraudziba/eu/snmngf/its-2020-10/2020-10-27/mod/snmngf.xsd 1.0.0 2020-10-27 2020-10-01 Šobrīd

  SNMNGF-Validācijas-2021-07-22

VFPP - Valsts fondēto pensiju pārskati

Moduļa ID Moduļa URL Versija Noteikumu datums Spēkā no Spēkā līdz
VFPCP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpcp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-04-01 2017-12-31
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2016-05/2016-05-12/mod/vfpmp.xsd 1.0.0 2016-05-12 2017-09-01 2018-01-31
VFPCP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpcp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-01-01 Šobrīd
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2018-01-31/mod/vfpmp.xsd 1.0.1 2018-01-31 2018-02-01 2021-09-30
VFPMP /images/uzraudziba/eu/vfpp/its-2017-12/2021-10-07/mod/vfpmp.xsd 1.0.2 2021-10-07 2021-10-01 Šobrīd

  VFPP-Validācijas-2021-10-14