Publicēts: 26.05.2022.

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām uzturēto finanšu iestāžu sarakstu publicēšanu jaunā formātā, kas ļauj veikt informācijas kārtošanu un meklēšanu, nodrošina sarakstu uzkrāšanu un vēsturisko sarakstu pieejamību (mēneša saraksti – sākot ar 2022. gada martu, bet ceturkšņa saraksti – sākot ar 2022. gada 1. ceturksni), kā arī ļauj sarakstus izdrukāt un eksportēt csv formātā.

Sarakstus iespējams iegūt arī xml un json formātā. Lai izsauktu API, domēnam jāpievieno šāds papildinājums:
/api/statistics/(saraksta veids – MFI, IF vai PF)/(vēlamais formāts – json, xml)/(datums formātā yyyymmdd), piemēram, www.bank.lv/api/statistics/MFI/xml/20220430. Ja saraksts izvēlētajā datumā neeksistē, tiek atrasts saraksts, kas pieejams tuvākajā datumā pirms izvēlētā datuma. Ja šāda saraksta nav, parādās paziņojums par to, ka informācija nav atrasta.