Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 17.06.2022.

Katru gadu Latvijas Banka rīko Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkursā aicināti piedalīties  Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs. Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuālām Baltijas un eiro zonas tautsaimniecību skarošām tēmām.

Latvijas Bankas prezidenta izveidota komisija, kurā piedalās vairāki Latvijas Bankas ekonomisti, novērtē iesniegtos darbus un nosaka uzvarētājus. Labākie darbi tiek prēmēti ar naudas balvām.

Darbības jomas