Publicēts: 30.12.2015. Aktualizēts: 06.12.2021.

Ņemot vērā, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēju BIC pirmie četri simboli tiek izmantoti Latvijas IBAN struktūrā, sniedzam skaidrojumu, kā no Latvijas IBAN var noteikt attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC.

Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA - Single Euro Payment Area) mērķis ir radīt integrētu euro elektronisko maksājumu tirgu, kurā nebūtu atšķirības starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 260/2012 jeb t.s. SEPA beigu datuma regula, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem, paredz, ka, sākot ar 2014. gada 1. augustu, SEPA telpā maksājumi tiek izpildīti, pamatojoties uz unikālo maksājumu konta identifikatoru - IBAN*.

SEPA beigu datuma regula nosaka, ka SEPA telpā, t.sk. Latvijā, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, iekšzemes maksājumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējs vairs neprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu lietotajam norādīt maksātāja vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC*. Līdzīga prasība attiecība uz pārrobežu maksājuma darījumiem piemērojama ar 2016. gada 1. februāri.

Ņemot vērā, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēju BIC pirmie četri simboli tiek izmantoti Latvijas IBAN struktūrā, sniedzam skaidrojumu, kā no Latvijas IBAN var noteikt attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC.

Latvijas IBAN struktūra ir aprakstīta starptautiskajā standartā ISO 13616, par kuru reģistrējošā iestāde ir SWIFT. Atvērt dokumentu SWIFT vietnē.

Kontrolcipari aprēķināmi saskaņā ar starptautiskajā standartā ISO 7064 "Informācijas tehnoloģija – Drošības paņēmieni – Kontrolzīmju sistēmas" aprakstīto aprēķina metodi MOD 97-10.

IBAN SWIFT lv

Piemēram

  Maksājumu pakalpojuma sniedzējs IBAN struktūra BIC
1. AS BLUEORANGE BANK LV**CBBR **** **** **** * CBBR LV22XXX
2. LUMINOR BANK AS LV**RIKO **** **** **** * RIKO LV2XXXX
LV**NDEA **** **** **** * NDEA LV2XXXX
3. AS EXPOBANK LV**LATC **** **** **** * LATC LV22XXX
4. AS "PRIVATBANK" LV**PRTT **** **** **** * PRTT LV22XXX
5. AS "SEB BANKA" LV**UNLA **** **** **** * UNLA LV2XXXX
6. AS "INDUSTRA BANK" LV**MULT **** **** **** * MULT LV2XXXX
7. "SWEDBANK" AS LV**HABA **** **** **** * HABA LV22XXX
8. SIGNET BANK AS LV**LLBB **** **** **** * LLBB LV2XXXX
9. AKCIJU SABIEDRĪBA "CITADELE BANKA" LV**PARX **** **** **** * PARX LV22XXX
10. AKCIJU SABIEDRĪBA "BALTIC INTERNATIONAL BANK" LV**BLIB **** **** **** * BLIB LV22XXX
11. AKCIJU SABIEDRĪBA "REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA" LV**RIBR **** **** **** * RIBR LV22XXX
12. LATVIJAS BANKA LV**LACB **** **** **** * LACB LV2XXXX
13. AKCIJU SABIEDRĪBA "LPB BANK" LV**LAPB **** **** **** * LAPB LV2XXXX
14. AKCIJU SABIEDRĪBA "RIETUMU BANKA" LV**RTMB **** **** **** * RTMB LV2XXXX
15. VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS PASTS" LV**LPNS **** **** **** * LPNS LV21XXX
16. VALSTS KASE LV**TREL **** **** **** * TREL LV22XXX
17. OP CORPORATE BANK PLC FILIĀLE LATVIJĀ LV**OKOY **** **** **** * OKOY LV2XXXX
18. SIA TRANSACT PRO LV**TPRO **** **** **** * TPRO LV22XXX

 

BIC saraksts

*IBAN - International Bank Account Number
**BIC - Business Identifier Code

*** saraksts tiek veidots pamatojoties uz Latvijas Bankas EKS dalībnieku sarakstu, European Payment Council SCT un SCTInst shēmu dalībinieku reģistriem, kā arī ņemot vērā individuālos pieprasījumus no BIC turētājiem, kuri vēlas izmantot IBAN konta numurus atbilstoši LV standartiem


Darbības jomas