Publicēts: 20.03.2019. Aktualizēts: 08.05.2020.

Viena no Latvijas Bankas funkcijām ir Latvijas finanšu sistēmas stabilitātes veicināšana makrolīmenī.

Finanšu stabilitāte nozīmē, ka finanšu sistēma spēj veikt finanšu starpniecības pamatfunkcijas. Un spēj to darīt bez nozīmīgiem traucējumiem kā mierīgos laikos, tā satricinājumu periodos – neradot negatīvu ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi. Finanšu starpniecības pamatfunkcijas ir uzkrājumu pārvēršana finansējumā, maksājumu veikšana un risku pārvaldīšana, kas svarīgi, lai tautsaimniecība varētu attīstīties un augt.

Finanšu stabilitāte ir būtisks priekšnoteikums tautsaimniecības izaugsmei. Tad cilvēki un uzņēmumi var droši veikt maksājumus, aizņemties, uzkrāt, investēt un apdrošināties pret iespējamiem riskiem. Finanšu nestabilitāte un krīzes, savukārt, negatīvi ietekmē ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un investīcijas.

Finanšu sistēma kā tautsaimniecības daļa

Finanšu sistēma ir daļa no tautsaimniecības un to veido finanšu tirgi un starpnieki, kā arī tirgu infrastruktūra, kas kopā nodrošina naudas un finanšu aktīvu apriti. Par finanšu starpnieku saucam pakalpojumu sniedzēju - vidutāju starp līdzekļu krājējiem un aizņēmējiem.

  • Finanšu starpnieki ir bankas, apdrošinātāji un pārapdrošinātāji, līzinga sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, privātie pensiju fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un citi finanšu aģenti.
  • Finanšu tirgus infrastruktūru veido maksājumu sistēmas un vērtspapīru norēķinu sistēmas.

Darbības jomas