Publicēts: 14.09.2022.

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS. Pirmie publicētie dati aptver 2022. gada 1. pusgadu.

Maksājumu statistika tiek apkopota, izmantojot statistiskos datus, kas iesniegti saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi", Valsts kases iesniegtos datus, kā arī Latvijas Bankas datus. Ņemot vērā to, ka daļu maksājumu pakalpojumu Latvijā sniedz citās valstīs reģistrēti maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri nesniedz statistiskos datus Latvijas Bankai, Latvijas Bankas apkopotā un publicētā maksājumu statistika neaptver visus Latvijā veiktos maksājumus un Latvijā izmantotos skaidrās naudas izmaksu termināļus (bankomātus).

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS tiks iekļauti arī maksājumu statistikas vēsturiskie dati, kas pašlaik publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā “Statistika/Dati” un kas sagatavoti, izmantojot statistiskos datus, kuri vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumiem Nr. 131  ""Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi".