Publicēts: 08.03.2022.

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances braucienu pakalpojumu, kā arī preču un pakalpojumu e-komercijas novērtēšanai tiek izmantots jauns datu avots – maksājumu karšu dati. Šie dati apkopoti saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 196 "Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi".

2022. gada septembrī, veicot datu kārtējo pārskatīšanu, maksājumu karšu dati braucienu pakalpojumu, kā arī preču un pakalpojumu e-komercijas novērtēšanā tiks iekļauti, sākot ar datiem par 2020. gada janvāri.