Publicēts: 15.03.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 15. martā atļāva ieguldījumu brokeru  sabiedrībai SIA "Viainvest" sniegt jaunu ieguldījumu pakalpojumu – portfeļa pārvaldība.

Lēmums pieņemts pēc SIA "Viainvest" iesnieguma papildināt sabiedrībai izsniegto licenci ar vēl vienu ieguldījumu pakalpojumu.

SIA "Viainvest" licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai saņēma 2021. gada 28. septembrī.

SIA "Viainvest" licencē atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir: rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, rīkojumu izpilde klientu vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus un portfeļa pārvaldība.

Savukārt atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi ir: finanšu instrumentu turēšana, ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana un valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.