Publicēts: 22.10.2012. Aktualizēts: 26.01.2017.

 

Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā 2014. gadā

Pārskatā "Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā 2014. gadā" atbilstoši Eiropas Centrālās bankas izstrādātai vienotai Eiropas metodoloģijai apkopoti dati, kas atspoguļo, cik lielas izmaksas nepieciešamas tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un finanšu institūcijām, lai sabiedrībai – fiziskajām personām un juridiskajām personām – būtu iespēja veikt maksājumus, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem Latvijā. Pētījumā, kas veikts pēc eiro ieviešanas Latvijā, 2014. gada dati salīdzināti ar iepriekšējo pētījumu, kurš publicēts 2012. gadā un kurā ietverti un analizēti 2009. gada dati.

Datus par 2014. gadā fizisko un juridisko personu visplašāk izmantotajiem maksājumu veidiem – maksājumiem skaidrajā naudā, maksājumiem ar karti un kredīta pārvedumiem – Latvijas Banka apkopojusi, izmantojot kredītiestāžu, mazumtirgotāju, pakalpojuma sniedzēju, starpbanku maksājumu infrastruktūras operatoru un Latvijas Bankas sniegto informāciju.

 

Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā (2009. gads)