Publicēts: 17.03.2022. Aktualizēts: 13.10.2022.

Par grivnu maiņu pret eiro / Обмін гривні на євро

Прокрутіть униз для української

Latvijas Bankas un Ukrainas Nacionālās bankas sadarbības rezultātā, piesaistot AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" un ievērojot Latvijā patvērušos Ukrainas bēgļu vajadzības, ir sākta Ukrainas grivnu (UAH) maiņa pret eiro (EUR).

Maiņas procesu nodrošina AS "Industra Bank" filiālēs Rīgā un četrās Latvijas pilsētās un AS "Rietumu banka" Rīgā.

Maiņas darījumiem netiek piemērota komisijas maksa.

Maiņas procesam noteikti šādi principi:

  • maiņa tiek veikta tikai 100, 200, 500 un 1000 grivnu nominālvērtības banknotēm;
  • stipri bojātas banknotes netiek mainītas;
  • maksimālā summa, kuru var apmainīt viens Ukrainas bēglis, ir 10 000 grivnu;
  • maiņas darījumus var veikt visi Ukrainas bēgļi, kuri reģistrēti Latvijā;
  • grivnu un eiro maiņas kursu nosaka Ukrainas Nacionālā banka (kurss tiek pārskatīts reizi nedēļā un publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnē).

Visas AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" apmainītās grivnas tiks tālāk pārdotas Latvijas Bankai, kas tās Ukrainas Nacionālajā bankā apmainīs pret eiro. Šajās operācijās tiks izmantots Ukrainas Nacionālās bankas noteiktais fiksētais maiņas kurss, tādējādi neviena no iesaistītajām pusēm negūs peļņu no šīm operācijām.

Обмін гривні на євро

 

Обмін гривні на євро

Завдяки спільним зусиллям Національного банку Латвії та Національного банку України, а також за операційної участі AS "Industra Bank" i AS "Rietumu banka" у вересні 2022 року розпочався обмін готівкових українських гривень на євро, організований для задоволення потреб біженців із України, які перебувають на території Республіки Латвія.

Обміняти гривню можна буде у визначених відділення банку AS "Industra Bank" i AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Під час здійснення операцій з обміну не стягуватимуться жодні комісії.

Обмін української гривні на євро відбуватиметься з дотриманням таких вимог:

  • до обміну прийматимуться лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень;
  • до обміну не прийматимуться значно зношені банкноти та банкноти з дефектами;
  • загальна сума, яку може обміняти один український біженець, не може перевищувати 10 тисяч гривень;
  • всі українські біженці, зареєстровані в Латвії, мають право на обмін гривні;
  • фіксований обмінний курс був встановлений Національним банком України (курс обміну може змінюватися один раз на тиждень).

Уся готівка, деномінована в гривні, яка буде придбана AS "Industra Bank" і AS "Rietumu banka", надалі буде перепродана Національному банку Латвії, який, зі свого боку,  обміняє її на євро в  Національному банку України. Для цих операцій  використовуватиметься обмінний курс, установлений  Національним банком України, тобто жодна із залучених сторін не отримає прибутку від цих операцій.

Latvijas finanšu pakalpojumi bēgļiem no Ukrainas

Latvija stingri nosoda Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādes un tās iedzīvotāji šajos grūtajos laikos ir gatavi uzņemt Ukrainas iedzīvotājus, kuri bēg no kara. Šeit apkopota Ukrainas pilsoņiem būtiskāka informācija saistībā ar finanšu pakalpojumiem Latvijā.

Vai bankas vērs vaļā kontu Ukrainas pilsoņiem – bēgļiem?

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta  pirmās daļas 6. punktam Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas valsts nodrošina pamatkontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē neatkarīgi no tā, vai Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 97.2 panta otrās daļas nosacījumiem. Tas nozīmē, ka bēgļu statusa apliecinošs dokuments, atverot pamatkontu, nav nepieciešams. Lai Latvijas bankā atvērtu pamatkontu, ir nepieciešama tikai Ukrainas pilsoņa pase vai ID karte.

Maksājumu kontu atvēršana (Info lapa)

Lai uzzinātu vairāk par konta atvēršanu un maksājumu kartes noformēšanu, pirms apmeklējuma aicinām sazināties ar konkrēto banku. Jāatceras, ka lielākā daļa banku klientus klātienē apkalpo pēc iepriekšēja pieraksta.

Vai Latvijā darbojas Ukrainas banku maksājumu kartes?

Ukrainas banku maksājumu kartēm, kas ir VISA un MasterCard maksājumu tīklā, vajadzētu strādāt, jo Ukrainas bankas ir strādājušas pie darbības nepārtrauktības jautājumiem un vadošās no tām ir parūpējušās par rezerves risinājumiem.

Vienlaikus aicinām vērsties pie atbildīgajām Latvijas valsts, pašvaldības institūcijām, NVO un lūgt visu nepieciešamo palīdzību. Vairāk informācijas par pieejamo Latvijas atbalstu.

Vai Latvijas valūtas maiņas punktos ir iespēja samainīt Ukrainas grivnas pret eiro?

Pirmkārt, aicinām interesēties par grivnu apmaiņu pret eiro “Industra Bank” un “Rietumu bankā”, kuras to dara pēc Ukrainas centrālās bankas noteiktā kursa. Otrkārt, grivnas iespējams apmainīt ārvalstu valūtu maiņas uzņēmumos pēc tirgus kursa. Aicinām par konkrētām valūtas apmaiņas iespējām interesēties pašos uzņēmumos.

Vienlaikus aicinām vērsties pie atbildīgajām Latvijas valsts, pašvaldības institūcijām, NVO un lūgt visu nepieciešamo palīdzību, varbūt līdzi esošie skaidras naudas uzkrājumus nav nepieciešams tērēt. Vairāk informācijas par pieejamo Latvijas atbalstu.